COVID-19 EN UW AFSPRAAK

Momenteel zitten we in een Covid-19 (Coronavirus) pandemie. Wij willen u ervan verzekeren dat uw en onze veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Lees de brief goed door en neem contact op met uw eigen behandelaar bij vragen!

Indien:

  • u of uw huishoudcontacten bewezen corona hebben of in thuisisolatie zijn geplaatst
  • u korter dan 2 weken genezen bent van corona
  • u of uw huishoudcontacten corona symptomen heeft, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of koorts > 38 graden
  • u of uw huishoudcontacten in thuisisolatie zijn
  • u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met verstandelijke beperking woont

vragen wij u uw afspraak (tot nader orde) uit te stellen, bij spoedklachten kan uw praktijk u verwijzen naar een coronacentrum acute mondzorg (CAM) daar kunnen ze u helpen.

Alle overige cliënten, indien gezond/momenteel gezond voelend zijn welkom op hun afspraak! Wij zullen bij de komende afspraak uw laatste medische gegevens controleren en daarop onze behandeling aanpassen waar noodzakelijk.

Controleer maximaal 48 uur voor uw daadwerkelijke afspraak onderstaande vragenlijst:

1. Heeft u symptomen als: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts > 38 graden
2. Heeft iemand van uw huishoudcontacten bovengenoemde symptomen?
3. Bent u, of iemand van uw huishoudcontacten gevraagd in zelf isolatie te gaan?

o  Ja – wij vragen u uw afspraak uit te stellen
o  Nee – uw afspraak kan doorgang vinden

Indien u uw afspraak moet uitstellen, neem dan contact op met uw behandelaar.

TIJDENS UW AFSPRAAK

– Kom niet te vroeg, kom niet te laat.
– Kom zonder onnodige begeleiding
– We nemen meer tijd voor cliënten zodat u zo min mogelijk mensen treft
– Kom pas op de afgesproken tijd naar binnen
– Wacht eventueel even in de auto tot het tijd is
– Was uw handen/gebruik de beschikbare desinfectie bij binnenkomst
– Raak zo min mogelijk meubilair, balie, stoelen en deurklinken aan

CLEAN ROOM POLICY

– hou  altijd 1.5 meter afstand van andere cliënten en/of de balie
– Het toilet is niet beschikbaar in Covid-19 tijd
– Alle folders ontvangt u digitaal
– Behandelplannen en begrotingen ontvangt u digitaal
– verwijzingen ontvangt u digitaal

HYGIËNE

– we hebben voldoende beschermingsmiddelen
– we reinigen volgens richtlijnen RIVM/WIP
– we dragen face shields
– We ventileren maximaal
– U krijgt, indien nodig, een spoelmiddel voor behandeling

TRIAGE

– we werken met een triage systeem
– we stellen bij élke cliënt dezelfde vragen
– we beoordelen of we u passend van dienst kunnen zijn
– we verwijzen u naar het Corona Acutemondzorg Centrum indien nodig
– we passen behandelingen/bescherming aan waar nodig
– we verminderen consistent de verspreiding van Covid-1

(bron: http://www.safeworkspace.nl/afspraak/)